Do sponsorów

W realizację imprezy wkładamy własne siły, środki i pomysły lecz ze względu na zaproszenie licznych znanych zespołów oraz wynikających z organizacji imprezy kosztów - gorąco zachęcamy do udzielenia wsparcia finansowego.

Wydarzenie posiada szczególną rangę kulturalną, rozrywkową, społeczną i promocyjną dla branż wszelkiego rodzaju, co dla sponsorów ma znaczenie promocyjno-reklamowe.
Zapewniamy możliwość wystawienia faktury w celu rozliczenia kosztów reklamy.

Sponsorom oferujemy:

  • dyplom z podziękowaniem
  • polecanie usług Państwa lub firmy
  • podziękowanie wygłaszane w każdy dzień Motofestiwalu
  • możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w trakcie trwania imprezy, kolportaż materiałów promocyjnych wśród uczestników
  • informację w mediach lokalnych
  • ekspozycję bannerów na terenie obiektu na czas trwania Motofestiwalu
  • ekspozycję loga firmy na plakatach
  • dla sponsorów głównych specjalne zaproszenia.